Zwyczajne Walne Zgromadzenie
BUDIMEX SA

godz. 9:00, 11 maja 2017
Warszawa