Wsparcie Relacji Inwestorskich

Wsparcie Relacji Inwestorskich

Pomoc w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych, a także obsługa elektronicznych Walnych Zgromadzeń (łącznie z głosowaniami w trybie on-line)